Psalmės 15:3

പഠനം

            |

3 kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;