Psalmės 11:5

പഠനം

     

5 Viešpats teisųjį tiria, o nedorėliu ir smurtininku Jis bjaurisi.