Jeremijas 46:1

പഠനം

       

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie pagonių tautas.