2 Krónika 10:19

പഠനം

     

19 Így szakada el az Izráel népe a Dávid házától, mind e mai napig.