2 Krónika 10:13

പഠനം

       

13 És a király kemény választ adott nékik, megvetve Roboám király a vének tanácsát.