Θλίψεις 5:2

പഠനം

       

2 Η κληρονομια ημων μετεστραφη εις αλλοτριους, αι οικιαι ημων εις ξενους.