2 Χρονικά 11:6

പഠനം

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε