Psalmien 45:10

പഠനം

     

10 (H45:11) Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone,