Psalmid 70:1

പഠനം

     

1 Laulujuhatajale: Taaveti laul patu tunnistamisel.