Psalmoj 31:16

പഠനം

       

16 Lumu per Via vizagxo al Via sklavo, Helpu min per Via boneco.