Žalmy 9:1

പഠനം

     

1 Přednímu zpěváku na al mutlabben, žalm Davidův.