Žalmy 57:9

പഠനം

     

9 Probuď se, slávo má, probuď se, loutno a harfo, když v svitání povstávám.