Žalmy 1:6

പഠനം

       

6 Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.