Jób 40:6

പഠനം

     

6 Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.