Naum 3:1

പഠനം

       

1 Teško gradu krvničkom, pun je laži, prepun grabeža, s pljačkanjem on ne prestaje!