Патеки > Што да правите во вашиот живот?

Што да правите во вашиот живот?


За секој од нас постои пат кој оди во вистинската насока и отворен е за нас да го следиме. Ако го следиме, ќе му дозволиме на Господ да расте нови, добри, љубови во нашите срца и - на крајот - нашата љубов која води ќе биде љубовта кон Господа и кон ближниот, и ќе го прифатиме спасението.