Патеки > Нова христијанска мисла

Нова христијанска мисла


За да се разбере новата христијанска мисла, еден корисен пристап е да се согледаат нејзините вистини како групирани во 5 главни доктрини: ГОСПОД, Словото, обновата, небото и брачната љубов или идеалниот брак. Дознајте како функционира сето ова и истражете и некои доктрини за „алатки“.