Плач Єремії 5:11

Студија

       

11 Жінок на Сіоні безчестили, дівчат по Юдейських містах...