Psalmi 52:1

Студија

       

1 Što se hvališ nevaljalstvom, silni? Milost je Božija svaki dan sa mnom.