Haggai 2:21

Студија

       

21 Si til Serubabel, stattholderen over Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden,