Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #2305

Po Emanuel Swedenborg

Proučite ovaj odlomak

  
/ 10837  
  

2305. Er zijn sommigen die menen dat onschuld hetzelfde is als kindsheid, omdat de Heer van de kleine kinderen zegt, dat van hen de hemel is en dat zij, die niet gelijk de kleine kinderen worden, niet het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan. Maar zij die zo denken, kennen de innerlijke zin van het Woord niet en weten dus ook niet wat onder kindsheid wordt verstaan; onder de kindsheid wordt verstaan de onschuld van inzicht en wijsheid, welke van dien aard is, dat men erkent dat men van de Heer alleen het leven heeft en dat de Heer de enige Vader is, want dat de mens een mens is, komt door het inzicht van het ware en de wijsheid van het goede, welke hij enig en alleen van de Heer heeft. De onschuld zelf, welke in het Woord ‘kindsheid’ wordt genoemd, is nooit bestaanbaar en woont nooit dan alleen in de wijsheid, in die mate is de Heer de Onschuld zelf, omdat Hij de Wijsheid zelf is.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl