Žalmy 1:4

Studija

       

4 Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.