Commentarius

 

Echt geloof en irrelevante mooie ideeën

By Jared Buss (machina translata in Nederlands)

Jesus raises Jairus's daughter.

Wanneer dingen verkeerd gaan, in ons persoonlijke leven of in de wereld om ons heen, kan religie irrelevant lijken. Of misschien is het nauwkeuriger om te zeggen dat het begint te voelen als een nutteloze hoop. Het voelt als bagage waar we geen reden meer voor hebben om het met ons mee te dragen. Religieuze leringen kunnen beginnen te lijken op betekenisloze idealen en religieuze praktijken kunnen zinloos aanvoelen. We kunnen naar de puinhopen in ons leven kijken en zeggen: "Mijn idealen hebben niet kunnen voorkomen dat dit gebeurde". Of we zien tragedie en chaos op het nieuws en zeggen: "Hoe kan naar de kerk gaan dit veranderen?"

Maar al dit denken is achterlijk. Religie is geen luxeartikel. Het is niet iets waarmee we ons leven versieren om te laten zien dat het leven geweldig gaat. Het is niet iets moois dat we doen omdat we mooie mensen zijn. Als religie is wat het zou moeten zijn, dan wordt het alleen maar relevanter naarmate de dingen meer uit elkaar vallen.

Het duidelijkste bewijs hiervoor is de bekende uitspraak van de Heer: "Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering te roepen" (Mattheüs 9:13; Marcus 2:17). Mensen laten zich zo gemakkelijk meeslepen door het idee dat religie voor rechtvaardige mensen is, maar de Heer zegt "niet zo". En dat is maar goed ook, want waar zijn die rechtvaardige mensen eigenlijk? Hij kwam hier voor de zondaars. Hij kwam naar de aarde voor de mensen die een puinhoop in hun leven hebben gemaakt - niet om ze te feliciteren, maar om ze te helpen. Om ze te redden.

Daarom staan er zoveel harde leerstellingen in het Woord. De Heer vertelt ons hoe we geestelijke gevechten moeten leveren - hoe we het kwaad dat we in onszelf opgraven moeten mijden. Als we verwachten dat religie een mooie versiering is voor mooie mensen, dan zijn deze lessen schokkend. Ze lijken een beetje op een EHBO-cursus. Wie wil er tijd besteden aan het nadenken over verwondingen? Als het leven gewoon een zaterdagmiddag in een leunstoel was, zou het niet nodig zijn om over zulke dingen na te denken. Pas als er iets misgaat, wordt de waarde van een EHBO-training duidelijk. Op dezelfde manier, als we geloven dat er niet veel mis is met iets of iemand, is het moeilijk te begrijpen waarom de Heer zoveel te zeggen heeft over bekering. Maar als het kwaad echt is, dan is het allemaal logisch. Dat slechte is waar Hij ons van probeert te redden. Daarom vertelt Hij ons zo vaak dat we Hem nodig hebben - we hebben Zijn kracht nodig. "Ook de jongeren zullen verzwakken en vermoeid raken, en de jongelingen zullen totaal ten val komen, maar wie op de Heer wacht, zal zijn kracht vernieuwen" (Jesaja 40:30, 31).

Dit alles betekent niet dat we een negatieve kijk op het leven moeten hebben. Het Woord is er niet alleen om ons te leren dat moeilijke tijden echt zijn en dat we gered moeten worden. De boodschap van het Woord is dat de Heer ons vreugde kan geven ondanks de moeilijke dingen - ondanks het kwaad - als we Hem dat toestaan. Hij zegt: "Daarom hebt u nu verdriet, maar Ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden, en uw vreugde zal niemand u ontnemen" (Johannes 16:22). Dat is niet zomaar een hoogvliegend ideaal. Het is veel krachtiger dan het idee dat het leven mooi moet zijn. Als de Heer "echt" is als Hij het heeft over de korrelige en pijnlijke dingen - over eenzaamheid en verlies - dan is Hij misschien ook "echt" als Hij belooft dat Hij ons kan troosten.

Een groot deel van de wereld lijkt te geloven dat religie steeds irrelevanter wordt. De wereld lijkt te zeggen dat religie ons nergens van heeft genezen, dus is het een dood gewicht waar de mensheid van af kan stappen. Maar dit is omgekeerd. De leer van het Woord is relevant omdat de wereld genezing nodig heeft. Deze genezing is niet alleen iets wat we voor onszelf kunnen zoeken - het is iets wat we kunnen delen, als we de moed hebben. Wanneer we dit doen, delen we geen klein gelukkig ideaal. We moeten religie niet zien als iets dat alleen maar "interessant" is. We hebben het over de meest echte dingen in het leven - over strijd en verdriet, en vreugde die deze zal overstijgen.

Bibliorum

 

Mattheüs 9:13

Study

       

13 Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.