Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Haec est translatio: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, per Jared Buss.

machina translata in Tagalog

Descriptio:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Dies creationis: 2023

Prolatio: New Christian Bible Study machine translation team.

Jus exemplaris: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Potestas: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Conditiones manifestae:

De: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Relatio Suggesta:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Redire