Ráno a večer

By New Christian Bible Study Staff (machina translata in čeština)
     
long path in valley

Chtěli jsme se s vámi podělit o tuto modlitbu nebo meditaci, kterou jsme obdrželi od dobrého přítele z Japonska.

Náš přítel připojil tuto myšlenku: "Byl bych velmi šťastný, kdybych s tebou mohl jít cestou znovuzrození ve Spojených státech."

Je to velmi pokorné, když vás někdo pozve, abyste šli po této cestě s moudrým přítelem.

---

Moje modlitba po probuzení

 • Ať neurážím druhé a nemyslím si o nich nic špatného.
 • Ať nezradím svou ženu.
 • Ať nejsem chamtivý
 • .

 • Ať nejsem spravedlivý/á.
 • .

 • Ať si nestěžuji.
 • Ať nemám postranní úmysly.
 • Ať se neraduji z neštěstí druhých.
 • Možná budu k druhým laskavý.
 • Ať jsou pro mě druzí na prvním místě.
 • Kéž jsem věrný své roli, své práci, svému poslání.
 • Ať miluji, opatruji a činím šťastnou svou ženu.
 • Ať ctím své rodiče.
 • Ať dávám přednost duchovním věcem před tělesnými.
 • Kéž si vezmu na svá bedra část břemen světa.

Moje meditace před spaním

  Vzpomínám si na to, co jsem si myslela.

 • Nepodceňoval jsem druhé nebo jim nekřivdil?
 • Nezradil jsem svou ženu?
 • Nebyl jsem chamtivý?
 • Nebyl jsem spravedlivý?
 • .

 • Nestěžoval jsem si?
 • .

 • Neměl jsem postranní úmysly?
 • Neradoval jsem se z neštěstí druhých?
 • Byl jsem k ostatním laskavý?
 • Postavil jsem druhé na první místo?
 • Plnil jsem svou roli, svou práci, své poslání poctivě?
 • Miloval jsem svou ženu, pečoval o ni a dělal ji šťastnou?
 • Dal jsem ji miloval, pečoval o ni a dělal ji šťastnou?

 • Ctil jsem své rodiče?
 • Dohodl jsem se, že budu milovat své rodiče?

 • Dal jsem přednost duchovním věcem před tělesnými?
 • Přijal jsem na sebe některá břemena tohoto světa?

Viz také texty Žalmy 65:8 a 55:17.