Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Haec est translatio: Glorifying and Praising God, per New Christian Bible Study Staff.

machina translata in isiZulu

Descriptio:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Dies creationis: 2023

Prolatio: New Christian Bible Study machine translation team.

Jus exemplaris: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Potestas: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Conditiones manifestae:

De: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Relatio Suggesta:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Redire