სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს


Haec est translatio: Death is not what it seems to be, per Jared Buss.

machina translata in ქართული ენა

Descriptio:

სიტყვის შინაგანი მნიშვნელობა სავსეა სიკვდილის შესახებ სწავლებებით, რომლებიც ემსგავსება წინააღმდეგობებს ან პარადოქსებს.

Dies creationis: 2023

Prolatio: New Christian Bible Study machine translation team.

Jus exemplaris: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Potestas: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Conditiones manifestae:

De: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Relatio Suggesta:

სიკვდილი არ არის ისეთი, როგორიც ჩანს. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Redire