Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #6115

By Emanuel Swedenborg

Studere hoc loco

  
/ 10837  
  

6115. En Jozef deed het zilver komen tot Farao’s huis; dat dit betekent dat dit alles werd betrokken op het algemene in het natuurlijke, staat vast uit de betekenis van doen komen, namelijk betrekken op en binnenleiden; uit de betekenis van het zilver, namelijk het ware en aanwendbare wetenschappelijke, nr. 6112;

en uit de uitbeelding van Farao, namelijk het natuurlijke in het algemeen, nr. 5160, 5799, 6015;

vandaar is het huis van Farao het algemene in het natuurlijke, omdat dit alles daar in de samenvatting is. Dat de ware en de aanwendbare wetenschappelijke dingen betrokken worden op het algemene, daarover moet men weten dat alle wetenschappelijke dingen en ook alle ware dingen, onverschillig welke die zijn, om iets te zijn, op het algemene betrokken moet worden en gesteld en samengehouden moeten worden in het algemene en onder het algemeen gezamenlijke; indien dit niet plaatsvindt, worden die terstond verstrooid; opdat immers de wetenschappelijke dingen en de ware dingen iets zijn, moet daarover een vorm worden aangebracht waarin zij elkaar wederzijds zullen beogen, wat niet kan plaatsvinden tenzij zij onder een algemene worden vergezelschapt; en daarom is het het algemene dat ze in een vorm samenhoudt en maakt dat elk daarin zijn hoedanige heeft; het algemene zelf moet ook tezamen met andere algemene dingen in betrekking worden gebracht onder meer algemene dingen en de meer algemene dingen weer onder het meest algemene; anders zouden ook de algemene dingen, maar ook de meer algemene dingen verstrooid worden. Het meest algemene universele waar vanuit alle dingen worden samengehouden, is de Heer Zelf en datgene wat samenhoudt is het uit Hem voortgaande Ware; de meer algemene dingen zijn de algemene gezelschappen in de geestelijke wereld waarin het Goddelijk Ware invloeit en deze in het algemeen van elkaar onderscheidt; de algemene dingen zijn de minder algemene gezelschappen, onder elk meer algemeen gezelschap; de meer algemene gezelschappen zijn het waarmee de leden, organen en ingewanden in de mens overeenstemmen; deze zijn door een wonderbaarlijke samenschakeling in zo’n vorm dat zij elkaar wederzijds beogen en elkaar dus wederzijds samenhouden en zich ook als één vertonen. In de mens is het meest algemeen universele dat de afzonderlijke dingen samenhoudt, de ziel, dus is het eveneens het uit de Heer voortgaande Goddelijk Ware, want dit vloeit aanhoudend in en maakt dat de ziel zodanig is. Het is het uit de Heer voortgaande Goddelijk Ware dat het Woord wordt genoemd, waardoor alle dingen zijn geschapen, (Johannes 1:1-3) of waardoor alle dingen zijn ontstaan, dus waardoor alle dingen blijven bestaan. Dat alle dingen in de algehele natuurlijke wereld onder een algemene zijn en de afzonderlijke dingen onder het hunne en dat zij anders niet kunnen blijven bestaan, zal degene die op die dingen in de natuur acht wil slaan, klaarblijkend duidelijk worden.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl