Jov 27:18

Study

     

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.