2 Krønikebok 3:9

Study

     

9 Vekten på naglene, som var av gull, var femti sekel; også loftsrummene klædde han med gull.