၄ ဓမ္မရာဇဝင် 2:9

Study

     

9 မြစ်တဘက်သို့ ရောက်သောအခါ ၊ ဧလိယက၊ သင်နှင့်ငါမကွာမှီ ငါ၌တစုံတခုသော ဆုကို တောင်းလော့ဟု ဧလိရှဲအားဆိုလျှင်၊ ဧလိရှဲက၊ ကိုယ်တော်ဝိညာဉ်နှစ်ဆ သောအဘို့ကို အကျွန်ုပ်အပေါ်မှာ ရှိပါစေသောဟု တောင်းသော်၊


Commentarius in hunc versum  

By Henry MacLagan

Verse 9. And when falsities are dispersed by the power of the Divine Word there is perception thence, with those who are in good, that their desire for good is increased, producing an earnest longing for the full conjunction of goodness and truth from the Lord in themselves.