1 Samuel 22:22

Study

       

22 Da sagde David til Ebjatar: "Jeg vidste dengang, at når Edomiten Doeg var der, vilde han give Saul Underretning derom! Jeg bærer Skylden for hele dit Fædrenehus's Død.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University