Jób 40:22

Study

     

22 Zdaž se obrátí k tobě s prosbami, aneb mluviti bude tobě lahodně?