1. Samuelova 7:4

Study

     

4 A tak zavrhli synové Izraelští Bálim i Astarota, a sloužili Hospodinu samému.