რატომ მოგვცა ღმერთმა დრო?


다음의 번역 텍스트입니다: Why did God give us time? by Alan Paul, New Christian Bible Study Staff

기계 번역 ქართული ენა

서술:

ცოტა დრო გვაქვს. ეს კარგია, რადგან ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ გვაქვს პროცესი გასავლელი და რომი ერთ დღეში არ აშენდა!

날짜: 2023

크레딧: New Christian Bible Study machine translation team.

저작권: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

라이센스: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 이용약관 참조

서두: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


추천 인용:

რატომ მოგვცა ღმერთმა დრო?. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


뒤로