Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


다음의 번역 텍스트입니다: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions by Jared Buss

기계 번역 Tagalog

서술:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

날짜: 2023

크레딧: New Christian Bible Study machine translation team.

저작권: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

라이센스: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 이용약관 참조

서두: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


추천 인용:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


뒤로