Sundej si boty!


다음의 번역 텍스트입니다: Take off your shoes! by New Christian Bible Study Staff

다음과 같이 번역됨 čeština


서술:

Když Joshua vedl děti Izraele do země Kanaán, zjevil se mu anděl a řekl mu, aby si sundal boty, protože byl na svaté zemi. Podobná věc se stala Mojžíšovi před 40 lety. Sundej si boty...

날짜: 2021

크레딧: This is a machine translation of the original work referenced above. The translation text was generated using either DeepL's model, Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

저작권: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

라이센스: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - 이용약관 참조


추천 인용:

Sundej si boty!. Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back