Hemel en Hel #346

작가: 엠마누엘 스베덴보리

해당 구절 연구하기

  
/ 603  
  

346. DE WIJZEN EN EENVOUDIGEN IN DEHEMEL

Mengelooft dat in de hemel de wijzen meer in roem en eer zijn dan de eenvoudigen, omdat in het Boek Daniël gezegd wordt: Zij, die wijs zijn, zullen blinken als de glans van het uitspansel en velen rechtvaardigen gelijk de sterren, altoos en eeuwig (Daniël 12:3). aar weinigen weten wie bedoeld worden door de wijzen en door hen die er velen rechtvaardigen. Gewoonlijk gelooft men dat zij het zijn die men de beschaafden en geleerden noemt en voornamelijk zij die leraren in de kerk geweest zijn en anderen hebben overtroffen in geleerdheid en prediking en vooral diegenen onder hen die velen tot het geloof bekeerd hebben. Al deze worden op aarde als wijs beschouwd, maar in de hemel behoren zij niet tot hen op wie deze woorden betrekking hebben, tenzij hun inzicht hemels inzicht is. Wat dit is, zal nu verklaard worden.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.