Vrijheid of vrije wil

        | By Joe David and Rev. Julian Duckworth (machine translated into Nederlands)
새 창에서 비디오보기

This video is a product of the Swedenborg Foundation. Follow these links for further information and other videos: www.youtube.com/user/offTheLeftEye and www.swedenborg.com

by Caleb Kerr

Menselijke vrijheid of geestelijke vrijheid om keuzes te maken is het geschenk van God dat aan de basis ligt van onze menselijkheid. De vrijheid om te handelen zoals wij dat willen is geen echte vrijheid, maar een vrijbrief. Ware vrijheid is in wezen om door God te worden geleid op alle manieren waarop we leven, omdat dit ons bevrijdt van het slaven zijn van onze egoïstische impulsen. "Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrij maken."

Gerelateerd aan "vrijheid" is het concept van "vrije wil". Onze wil is wat we van plan zijn te doen of te zijn. Het is de kern van ons leven. We hebben de vrije wil om te bepalen wat we gaan doen en het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid om dit te beslissen. Onze vrije wil is zo belangrijk voor God dat Hij op aarde is geboren om de hel te overwinnen, zodat onze vrije wil altijd in stand wordt gehouden en de onze is om te gebruiken en te handelen.

Vrije wil is de kwaliteit die de mens onderscheidt van het dier. Dieren kunnen niet goed of slecht zijn omdat ze die begrippen niet begrijpen. De mens daarentegen kan het verschil tussen goed en kwaad begrijpen en kan daarom kiezen wat hij wil doen. De Heer beschermt deze wilsvrijheid in de mate dat Hij het kwaad toelaat, want alleen vrij gekozen liefdes kunnen zich aan een individu toe-eigenen (of toebehoren). Omdat we allemaal vrij zijn om te kiezen om te doen wat we in de ogen van de Heer goed vinden, of om te doen wat we willen, kunnen we ons laten vormen tot een beeld van de liefde die we kiezen. Het beeld kan hemels of hels zijn, het is onze keuze. Geen enkel dier heeft zo'n keuze.

De Heer heeft de mensheid altijd een keuze gegeven. Adam had een keuze in de hof van Eden, Noach had de keuze om te gehoorzamen aan de ark of niet, Abram had de keuze om al dan niet naar Kanaän te reizen en de kinderen van Israël hadden een keuze in overvloed.

Ze hadden allemaal een of andere openbaring ontvangen, met als hoogtepunt het Woord van Mozes, de profeten en de Evangeliën - wat we nu de Bijbel noemen. De geschriften voor de Nieuwe Kerk zijn een voortzetting van de openbaring van de Heer. De kennis die ze hadden, en die we vandaag de dag hebben, van die openbaringen opent het vermogen om goede of slechte keuzes te maken.

We kunnen onze liefdes niet zelf veranderen. We kunnen onze schedel niet terugdraaien en een schakelaar in onze hersenen gooien waardoor we van onze naaste houden - maar de Heer kan zoiets in de loop van de tijd doen. En zonder zelfs maar onze schedel te openen! Maar dat zal hij niet doen, tenzij we dat willen. We laten hem zien dat we het willen laten gebeuren door te doen alsof hij het al gedaan heeft. Als we onszelf dwingen om te doen alsof we van onze naaste houden, ook al voelen we het nog niet, zullen we ons op een dag realiseren dat Hij ons, allemaal onbekend, een beetje heeft bereikt en veranderd. We hebben onszelf misschien gedwongen, maar vrije wil betekent dat we vrij zijn om onszelf te dwingen - het is onze keuze.

Sommige mensen geloven misschien dat ze niet kunnen veranderen. Misschien proberen ze het een tijdje en merken ze niets, zodat ze hun hart verliezen. Dit is een levenslang project. Gedurende ons leven in de natuur houdt de Heer ons in evenwicht tussen de invloeden van de hemel en de hel, zodat onze wil ons een beetje in beweging kan brengen, zodat we de controle kunnen behouden. Dit is onze vrijheid.

De Heer wil dat iedereen die geboren is naar zijn hemel komt. Daar zijn we voor geboren, maar we zijn allemaal vrij om zelf te beslissen of we dat doen of niet.

(참조: Hemelse Verborgenheden 9591)