Echtelijke Liefde #359

작가: 엠마누엘 스베덴보리

해당 구절 연구하기

  
/ 535  
  

359. Dat het branden of de vlam van die liefde, dus de ijver, een geestelijk branden of een vlam is, welke opkomt vanwege het belagen en de aantasting van de liefde.

Dat de ijver een geestelijk blaken of een vlam is, blijkt uit de eerder gezegde dingen.

Aangezien de liefde in de geestelijke wereld een warmte is die opkomt uit de Zon daar, verschijnt daarom ook de liefde uit de verte als een vlam; dus de hemelse liefde bij de engelen van de hemel; dus eveneens de helse liefde bij de geesten van de hel.

Maar men moet weten dat die vlam niet brandt zoals een vlam in de natuurlijke wereld.

Dat de ijver opkomt vanwege de aantasting van de liefde, komt omdat de liefde de warmte van ieders leven is; en wanneer daarom de liefde van het leven wordt aangetast, ontsteekt de warmte van het leven zich en weerstaat en breekt uit tegen degene die aantast en treedt op zoals een vijand vanuit haar kracht en macht, die is zoals een vlam die losbreekt uit het vuur tegen degenen die het aanwakkert; en dat deze ijver is zoals een vuur, verschijnt uit de ogen, zoals dat ze fonkelen, uit het aangezicht, dat het ontvlamt; en verder uit de klank van de spraak en uit gebaren.

Dit doet de liefde, omdat zij de warmte van het leven is, opdat zij niet wordt uitgeblust en met al haar opgewektheid, levendigheid en doorvatting van de verkwikkingen uit haar liefde.

  
/ 535  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl