Sakaria 8:18

공부

       

18 Och HERREN Sebaots ord kom till mig; han sade: