Psaltaren 19:13

공부

     

13 Vem märker själv huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.