Malaki 1:1

공부

   

1 Detta är en utsaga, som innehåller HERRENS ord till Israel genom Malaki.