Jov 39:36

공부

     

36 Tada Jov odgovori Gospodu i reče: