Jov 27:7

공부

       

7 Neprijatelj moj biće kao bezbožnik, i koji ustaje na me, kao bezakonik.