Jov 27:15

공부

       

15 Koji ostanu iza njega, na smrti će biti pogrebeni, i udovice njihove neće plakati.