|

15 I u dane one ustavši Petar između učenika reče (a beše naroda zajedno oko sto dvadeset imena):