Dela apostolska 1:10

공부하다

                 |

10 I kad gledahu za Njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama,