ဝတ်ပြုရာကျမ်း 12:3

공부

     

3 အဋ္ဌမနေ့၌ သားယောက်ျားအား အရေဖျားလှီးခြင်းကို ပြုရမည်။