Job 38

공부

  

1 μετα-P δε-X ο- A--ASN παυω-VA--AMN *ελιους-N---ASM ο- A--GSF λεξις-N3I-GSF ειπον-VBI-AAI3S ο- A--NSM κυριος-N2--NSM ο- A--DSM *ιωβ-N---DSM δια-P λαιλαψ-N3P-GSF και-C νεφος-N3E-GPN

2 τις- I--NSM ουτος- D--NSM ο- A--NSM κρυπτω-V1--PAPNSM εγω- P--AS βουλη-N1--ASF συνεχω-V1--PAPNSM δε-X ρημα-N3M-APN εν-P καρδια-N1A-DSF εγω- P--AS δε-X οιομαι-V1--PMI3S κρυπτω-V1--PAN

3 ζωννυμι-VO--AMD2S ωσπερ-D ανηρ-N3--NSM ο- A--ASF οσφυς-N3U-ASF συ- P--GS ερωταω-VA--AAS1S δε-X συ- P--AS συ- P--NS δε-X εγω- P--DS αποκρινω-VC--APD2S

4 που-D ειμι-V9--IAS2S εν-P ο- A--DSN θεμελιοω-V4--PAN εγω- P--AS ο- A--ASF γη-N1--ASF αποαγγελλω-VA--AAD2S δε-X εγω- P--DS ει-C επισταμαι-V6--PMS2S συνεσις-N3I-ASF

5 τις- I--NSM τιθημι-VEI-AMI3S ο- A--APN μετρον-N2N-APN αυτος- D--GSF ει-C οιδα-VX--XAI2S η-C τις- I--NSM ο- A--NSM επιαγω-VB--AAPNSM σπαρτιον-N2--ASN επι-P αυτος- D--GSF

6 επι-P τις- I--GSN ο- A--NPM κρικος-N2--NPM αυτος- D--GSF πηγνυμι-VX--XAI3P τις- I--NSM δε-X ειμι-V9--PAI3S ο- A--NSM βαλλω-VB--AAPNSM λιθος-N2--ASM γωνιαιος-A1--ASM επι-P αυτος- D--GSF

7 οτε-D γιγνομαι-VCI-API3P αστρον-N2N-NPN αινεω-VAI-AAI3P εγω- P--AS φωνη-N1--DSF μεγας-A1--DSF πας-A3--NPM αγγελος-N2--NPM εγω- P--GS

8 φρασσω-VAI-AAI1S δε-X θαλασσα-N1S-ASF πυλη-N1--DPF οτε-D μαιμασσω-VAI-AAI3S εκ-P κοιλια-N1A-GSF μητηρ-N3--GSF αυτος- D--GSF εκπορευομαι-V1--PMPNSF

9 τιθημι-VEI-AMI1S δε-X αυτος- D--DSF νεφος-N3E-ASN αμφιασις-N3I-ASM ομιχλη-N1--DSF δε-X αυτος- D--ASF σπαργανοω-VAI-AAI1S

10 τιθημι-VEI-AMI1S δε-X αυτος- D--DSF οριον-N2N-APN περιτιθημι-VE--AAPNSM κλειθρον-N2N-APN και-C πυλη-N1--APF

11 ειπον-VAI-AAI1S δε-X αυτος- D--DSF μεχρι-P ουτος- D--GSM ερχομαι-VF--FMI2S και-C ου-D υπερβαινω-VF--FMI2S αλλα-C εν-P σεαυτου- D--DSF συντριβω-VD--FPI3S συ- P--GS ο- A--NPN κυμα-N3M-NPN

12 η-D επι-P συ- P--GS συντασσω-VX--XAI1S φεγγος-N3E-ASN πρωινος-A1--ASN εωσφορος-N2--NSM δε-X οραω-VBI-AAI3S ο- A--ASF εαυτου- D--GSM ταξις-N3I-ASF

13 επιλαμβανω-VB--AMN πτερυξ-N3G-GPF γη-N1--GSF εκτινασσω-VA--AAN ασεβης-A3H-APM εκ-P αυτος- D--GSF

14 η-D συ- P--NS λαμβανω-VB--AAPNSM γη-N1--ASF πηλος-N2--ASM πλασσω-VAI-AAI2S ζωον-N2N-ASN και-C λαλητος-N2--ASM αυτος- D--ASM τιθημι-VEI-AMI2S επι-P γη-N1--GSF

15 αποαιρεω-VBI-AAI2S δε-X απο-P ασεβης-A3H-GPM ο- A--ASN φως-N3T-ASN βραχιων-N3N-ASM δε-X υπερηφανος-A1B-GPM συντριβω-VAI-AAI2S

16 ερχομαι-VBI-AAI2S δε-X επι-P πηγη-N1--ASF θαλασσα-N1S-GSF εν-P δε-X ιχνος-N3E-DPN αβυσσος-N2--GSF περιπατεω-VAI-AAI2S

17 αναοιγω-V1--PMI3P δε-X συ- P--DS φοβος-N2--DSM πυλη-N1--NPF θανατος-N2--GSM πυλωρος-N2--NPM δε-X αδης-N1M-GSM οραω-VB--AAPNPM συ- P--AS πτησσω-VAI-AAI3P

18 νουθετεω-VM--XPP2S δε-X ο- A--ASN ευρος-N3E-ASN ο- A--GSF υπο-P ουρανος-N2--ASM ανααγγελλω-VA--AAD2S δη-X εγω- P--DS ποσος-A1--NSF τις- I--NSM ειμι-V9--PAI3S

19 ποιος-A1A-DSF δε-X γη-N1--DSF αυλιζω-V1--PMI3S ο- A--NSN φως-N3T-NSN σκοτος-N3E-GSN δε-X ποιος-A1A-NSM ο- A--NSM τοπος-N2--NSM

20 ει-C αγω-VB--AAO2S εγω- P--AS εις-P οριον-N2N-APN αυτος- D--GPM ει-C δε-X και-C επισταμαι-V6--PMI2S τριβος-N2--APF αυτος- D--GPM

21 οιδα-VX--XAI1S αρα-X οτι-C τοτε-D γενναω-VM--XMI2S αριθμος-N2--NSM δε-X ετος-N3E-GPN συ- P--GS πολυς-A1--NSM

22 ερχομαι-VBI-AAI2S δε-X επι-P θησαυρος-N2--APM χιων-N3N-GSF θησαυρος-N2--APM δε-X χαλαζα-N1S-GSF οραω-VX--XAI2S

23 αποκειμαι-V5--PMI3S δε-X συ- P--DS εις-P ωρα-N1A-ASF εχθρος-N2--GPM εις-P ημερα-N1A-ASF πολεμος-N2--GSM και-C μαχη-N1--GSF

24 ποθεν-D δε-X εκπορευομαι-V1--PMI3S παχνη-N1--NSF η-C διασκεδαζω-V5--PPI3S νοτος-N2--NSM εις-P ο- A--ASF υπο-P ουρανος-N2--ASM

25 τις- I--NSM δε-X ετοιμαζω-VAI-AAI3S υετος-N2--DSM λαβρος-A1B-DSM ρυσις-N3I-ASF οδος-N2--ASF δε-X κυδοιμεω-V2--PAPNSM

26 ο- A--GSN υετιζω-VA--AAN επι-P γη-N1--ASF ος- --GSM ου-D ανηρ-N3--NSM ερημος-N2--ASF ος- --GSM ου-D υποαρχω-V1--PAI3S ανθρωπος-N2--NSM εν-P αυτος- D--DSF

27 ο- A--GSN χορταζω-VA--AAN αβατος-A1B-ASM και-C αοικητος-A1B-ASM και-C ο- A--GSN εκβλαστανω-VA--AAN εξοδος-N2--ASF χλοη-N1--GSF

28 τις- I--NSM ειμι-V9--PAI3S υετος-N2--GSM πατηρ-N3--NSM τις- I--NSM δε-X ειμι-V9--PAI3S ο- A--NSM τικτω-VX--XAPNSM βωλος-N2--APF δροσος-N2--GSF

29 εκ-P γαστηρ-N3--GSF δε-X τις- I--GSN εκπορευομαι-V1--PMI3S ο- A--NSM κρυσταλλος-N2--NSM παχνη-N1--ASF δε-X εν-P ουρανος-N2--DSM τις- I--NSM τικτω-VX--XAI3S

30 ος- --NSF καταβαινω-V1--PAI3S ωσπερ-D υδωρ-N3--NSN ρεω-V2--PAPNSN προσωπον-N2N-ASN δε-X αβυσσος-N2--GSF τις- I--NSM πηγνυμι-VAI-AAI3S

31 συνιημι-VAI-AAI2S δε-X δεσμος-N2--ASM *πλειας-N3D-GSM και-C φραγμος-N2--ASM *ωριων-N---GSM αναοιγω-VAI-AAI2S

32 η-D δια αναοιγω-VF--FAI2S μαζουρωθ-N---ASM εν-P καιρος-N2--DSM αυτος- D--GSM και-C *εσπερος-N---ASM επι-P κομη-N1--GSF αυτος- D--GSM αγω-VF--FAI2S αυτος- D--APN

33 επισταμαι-V6--PMI2S δε-X τροπη-N1--APF ουρανος-N2--GSM η-C ο- A--APN υπο-P ουρανος-N2--ASM ομοθυμαδον-D γιγνομαι-V1--PMPAPN

34 καλεω-VF--FAI2S δε-X νεφος-N3E-ASN φωνη-N1--DSF και-C τρομος-N2--DSM υδωρ-N3T-GSN λαβρος-A1B-DSM υποακουω-VF--FMI3S συ- P--GS

35 αποστελλω-VF2-FAI2S δε-X κεραυνος-N2--APM και-C πορευομαι-VF--FMI3P ειπον-VF2-FAI3P δε-X συ- P--DS τις- I--NSN ειμι-V9--PAI3S

36 τις- I--NSM δε-X διδωμι-VAI-AAI3S γυνη-N3K-DPF υφασμα-N3M-GSN σοφια-N1A-ASF η-C ποικιλτικος-A1--ASF επιστημη-N1--ASF

37 τις- I--NSM δε-X ο- A--NSM αριθμεω-V2--PAPNSM νεφος-N3E-APN σοφια-N1A-DSF ουρανος-N2--ASM δε-X εις-P γη-N1--ASF κλινω-V1I-IAI3S

38 χεω-VM--XMI3S δε-X ωσπερ-D γη-N1--NSF κονια-N1A-NSF κολλαω-VX--XAI1S δε-X αυτος- D--ASM ωσπερ-D λιθος-N2--DSM κυβος-N2--ASM

39 θηρευω-VF--FAI2S δε-X λεων-N3N-DPM βορα-N1A-ASF ψυχη-N1--APF δε-X δρακων-N3--GPM ενπιμπλημι-VF--FAI2S

40 δειδω-VX--XAI3P γαρ-X εν-P κοιτη-N1--DPF αυτος- D--GPM καταημαι-V5--PMI3P δε-X εν-P υλη-N1--DPF ενεδρευω-V1--PAPNPM

41 τις- I--NSM δε-X ετοιμαζω-VAI-AAI3S κοραξ-N3K-DSM βορα-N1A-ASF νεοσσος-N2--NPM γαρ-X αυτος- D--GSM προς-P κυριος-N2--ASM κραζω-VX--XAI3P πλαναω-V3--PMPNPM ο- A--APN σιτος-N2--APN ζητεω-V2--PAPNPM